Tin du lịch

Xúc tiến đầu tư du lịch vào Phú Lộc

Hội nghị du lịch Phú Lộc vừa diễn ra đã thu hút gần 50 doanh nghiệp trong tỉnh và các địa phương trong nước. Tuy nhiên, hiện tại du lịch huyện Phú Lộc chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và hạ tầng cũng chưa đồng bộ, sản phẩm …

Read More »