Kinh tế

Đổi mới để phát triển

Tháng 9/2020 đưa 5 tuyến buýt nội tỉnh Phương Trang vào hoạt động góp phần tạo hình ảnh vận tải hành khách công cộng trên địa bàn văn minh và hiện đại hơn Tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ kéo theo sự gia tăng dân số, phương tiện cá …

Read More »