Làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới. Cùng với đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và môi trường văn hóa lành mạnh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Các mô hình và phong trào văn hóa cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa sức sống văn hóa trong cộng đồng.


Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong lĩnh vực văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định rằng xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh là một nhiệm vụ quan trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Năm 2024, toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa có chiều sâu. Các đơn vị, địa phương không chỉ dừng lại ở kết quả bước đầu, mà còn phải đi vào thực chất theo hướng xây dựng môi trường văn hóa thật sự dân chủ, hiện đại, văn minh. Phong trào này đã tạo ra nhiều đợt thi đua rộng khắp và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhiều mô hình và câu lạc bộ văn hóa tại các địa phương đã phát triển và góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Công tác xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa đã đạt được một số kết quả tích cực và có tác động lớn trong việc thay đổi tư duy và tạo lối sống tích cực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …