HĐND tỉnh cho ý kiến nhiều vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung

Các chiến sĩ quân đội trong trang phục bảo hộ y tế phát cơm cho người dân trong các khu cách ly thời điểm dịch COVID-19

Bổ sung kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Theo tờ trình của UBND tỉnh, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thành lập các cơ sở cách ly y tế tập trung để thực hiện cách ly những người có nguy cơ mắc COVID-19, ngăn chặn đến mức tối đa sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

BCHQS tỉnh là đơn vị được UBND tỉnh giao tổ chức vận hành các cơ sở cách ly tập trung do tỉnh thành lập, chủ động tham mưu kế hoạch mở rộng các cơ sở cách ly tập trung, phương án sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly tập trung để tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế khi cần thiết trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện nay, các cơ sở cách ly tập trung giao BCHQS tỉnh quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi rà soát, tổng nhu cầu kinh phí đảm bảo cho BCHQS tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là 33,059 tỷ đồng.

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhằm đảm bảo kịp thời kinh phí triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã chủ động điều hành từ nhiều nguồn khác nhau để kịp thời bố trí kinh phí cho các đơn vị được giao nhiệm vụ phòng, chống dịch. Theo đó, trên cơ sở số liệu quyết toán địa phương báo cáo, dự kiến nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh theo quy định năm 2021 sẽ còn dư và tiếp tục được sử dụng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid phát sinh.

Đối với nhu cầu kinh phí đợt này, sau khi rà soát các nguồn kinh phí theo quy định, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh trích ngân sách tỉnh từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương nêu trên số tiền 21,225 tỷ đồng bổ sung kinh phí cho BCHQS tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ chi về phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022. Phần kinh phí còn lại 11,834 tỷ đồng được bố trí từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã cấp cho BCHQS tỉnh vào thời điểm cuối năm 2021 chưa sử dụng, được phép chuyển sang năm 2022 tiếp tục sử dụng theo quy định.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế – Ngân sách cho rằng, thời gian vừa qua, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nên dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tuy vậy tình hình dịch vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Do vậy, việc bổ sung kinh phí để chi trả các nhiệm vụ chi đã thực hiện cũng như tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức cấp bách.

Điều chỉnh dự án liên quan đến Kinh thành Huế

Tại kỳ họp, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1 Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế) cũng được UBND tỉnh trình, với lý do để đảm bảo thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung phạm vi di dời, giải phóng mặt bằng từ 550.682,3m2 thành 556.482,3m2, tăng khoảng 5.800m2. Điều chỉnh số hộ dân dự kiến giải tỏa, di dời từ khoảng 4.926 hộ (2.366 hộ chính và 2.560 hộ phụ) thành khoảng 4.974 hộ (2.385 hộ chính và 2.589 hộ phụ). Cụ thể: bổ sung giải phóng mặt bằng khoảng 13 hộ dân (5 hộ chính, 8 hộ phụ) thuộc khu vực Xiển Võ Từ và khoảng 35 hộ dân (14 hộ chính, 21 hộ phụ) thuộc khu vực Thượng Thư Đường Bộ Công.

Ban Kinh tế – Ngân sách của HĐND tỉnh cho rằng, đề xuất điều chỉnh bổ sung một số khu vực thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng từ giai đoạn 2 thành giai đoạn 1 với giá trị bồi thường khoảng 31,4 tỷ đồng là cần thiết. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi mục tiêu, tổng mức đầu tư dự án, chỉ thay đổi về thời gian thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế đến hết năm 2023.

N. MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …