Triển khai công tác phối hợp về thực hiện các chính sách bảo hiểm

BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

Với việc chủ động xây dựng, triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ thích ứng với diễn biến, tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách BHXH, BHYT, trong năm 2022 TP. Huế đạt được một số chỉ tiêu nổi bật như: số người tham gia BHXH bắt buộc tăng cao so với năm trước và cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Trong đó, có 3 xã, phường hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT. Tuy nhiên, cùng với tình trạng trốn đóng, nợ bảo hiểm, việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn thấp; số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt thấp, thiếu bền vững, trong khi số người hưởng BHXH một lần gia tăng.

Để tăng cường sự phối hợp trong thực hiện, khắc phục những hạn chế khó khăn, trong năm nay, một số giải pháp hai bên sẽ tăng cường phối hợp đó là: hằng tháng, BHXH tỉnh sẽ gửi báo cáo để lãnh đạo UBND TP. Huế nắm bắt, chỉ đạo tình hình thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT; tình hình nợ BHXH, BHYT trên địa bàn và phương hướng hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, tập trung rà soát, cung cấp danh sách các nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT của các năm trước mà không tiếp tục tham gia để chuyển cho các tổ chức dịch vụ thu tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …