A Lưới xây dựng dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo

Tăng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm của địa phương

Thời thời gian qua, phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” ở huyện A Lưới luôn được quan tâm phát động, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, dòng tộc, làng, bản- đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng thôn, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Tại xã Sơn Thủy, công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao luôn được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân xã quan tâm vào cuộc. Đại hộ Đảng bộ xã Sơn Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định xây dựng NTM nâng cao gắng với giảm nghèo bền vững là chương trình trọng điểm của cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, trong thời gian qua Sơn Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực, năm 2022 kinh tế – xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, quốc phòng an ninh đảm bảo ổn định, hộ nghèo năm 2021 có 17,47% giảm còn 8,91%, phấn đấu đến năm 2025 giảm còn 1,79%.

Địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của các dòng họ, thôn, xóm, người có uy tín chung tay cùng cấp ủy, chính quyền động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình trong dòng họ, thôn, xóm nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần thực hiện thành công công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Sơn Thủy.

Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả ở A Lưới giúp nông dân có thu nhập

Để phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả, lãnh đạo huyện A Lưới đề nghị chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, các chi bộ, trưởng họ, trưởng thôn, trưởng xóm ở địa phương, người có uy tín trong cộng đồng khuyến khích, hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn phù hợp với điệu kiện tự nhiên và trình độ tổ chức sản xuất của người dân.

Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp hỗ trợ về thông tin, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế, phương tiện làm ăn, vốn vay để phát triển kinh tế. Gắn thực hiện phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” với việc triển khai thực hiện xây dựng NTM nâng cao và phong trào xây dựng Sơn Thủy xanh – sạch – sáng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, “Xã hội học tập”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của hộ gia đình trong dòng họ, thôn, xóm.

Cùng ngày, tại xã Hồng Hạ, Hồng Vân cũng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước và “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” với sự tham gia đông đảo đại diện các dòng họ, già làng, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo bề vững của địa phương.

Tin, ảnh:NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …