Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Những điểm mới

BHXH tỉnh và Công ty CP Đào tạo Bảo hiểm An Sinh Thừa Thiên Huế ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT

Trước 1/7/2022, quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT được thực hiện theo Quyết định 1599 của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, một số nội dung không còn phù hợp, đặt ra yêu cầu sửa đổi để xây dựng mạng lưới đại lý thu chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Vì vậy, ngày 12/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1155 về quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thay thế quy chế tại Quyết định 1599 nhằm hướng dẫn về quản lý hoạt động thu BHXH, BHYT của tổ chức dịch vụ được BHXH Việt Nam ủy quyền thu đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng và BHYT hộ gia đình theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, quy chế này được xây dựng khá chặt chẽ, chi tiết, quy định các nội dung cơ bản về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức dịch vụ, nhân viên thu BHXH, BHYT; hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT; quy trình ký hợp đồng; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức dịch vụ và hệ thống biểu mẫu, chế độ thông tin báo cáo… Trong đó, phần mềm quản lý tự động khóa dữ liệu trong thời gian ngắn đảm bảo quy trình nhanh, hiện đại, thống nhất trên toàn quốc.

Sau khi BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1155, BHXH tỉnh đã phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng thông qua hợp đồng ủy quyền; triển khai quản lý hoạt động dịch vụ thu đối với tổ chức dịch vụ trên địa bàn. Đối với những hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký theo quy định tại Quyết định số 1599 chỉ có giá trị thực hiện đến hết ngày 30/6/2022; sau đó sẽ chấm dứt và thanh lý hợp đồng. Đại lý thu là tổ chức dịch vụ có đủ điều kiện thì ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2022. Đồng thời, ký kết hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các tổ chức dịch vụ, gồm: Bưu điện tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI Huế, Viettel Thừa Thiên Huế và Công ty CP Đào tạo bảo hiểm An Sinh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các tổ chức dịch vụ thu được ủy quyền vận động, duy trì phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng trong phạm vi địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện đôn đốc, thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ của người tham gia; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn Viết Dũng, các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đôn đốc, thu tiền đóng của người dân trên địa bàn; phải tiếp nhận mạng lưới nhân viên chuyển giao từ hệ thống đại lý thu cũ nhằm đảm bảo quyền lợi của người đang tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phải tổ chức hoạt động thu, quy trình thu BHXH, BHYT theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Để hoàn thành tốt việc ủy quyền thu BHXH, BHYT, các dịch vụ thu ngoài việc phải đảm bảo các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính, điểm thu, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định thì cần đảm bảo các điều kiện về nhân viên thu BHXH, BHYT. Hằng năm, phải xây dựng kế hoạch, phương án khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tổ chức thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; thực hiện hoàn trả tiền thù lao tương ứng trong trường hợp cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT cho người tham gia theo quy định…

Bài, ảnh: NGỌC KHÁNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

“Lời chào” từ cánh cổng

Một số người đi thể dục dừng chân chụp ảnh bên cổng hoa Căn nhà …