Đồng hành cùng các đối tượng yếu thế

Mang niềm vui đến những đối tượng yếu thế

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, Hội NKT – BTNKT&TMC tỉnh vẫn có những hoạt động thiết thực để đồng hành cùng các đối tượng yếu thế. Trong 6 tháng qua, từ nguồn quỹ vận động của các tổ chức, cá nhân, tỉnh hội đã tổ chức trao cấp 139 xe lăn với tổng trị giá 278 triệu đồng cho NKT; triển khai xây dựng nhà tình thương, thăm và tặng quà cho gia đình có NKT và TMC, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 750 triệu đồng.

Đồng hành cùng công tác nâng cao đời sống cho NKT và TMC, Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật đã và đang tiếp tục chiêu sinh, duy trì hoạt động dạy nghề cho 100 học viên. Các học viên được tạo điều kiện tham gia học văn hóa, phát triển kỹ năng mềm.

Sáu tháng cuối năm 2022, Hội NKT – BTNKT&TMC tỉnh sẽ tăng cường công tác vận động, tranh thủ các nguồn lực của cá nhân, tổ chức để triển khai các hoạt động cấp phát xe lăn, xây nhà tình thương và đào tạo nghề, từ đó hỗ trợ NKT và các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh:Mai Huế

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Thời gian qua, ĐH Huế luôn …