Thực hiện tốt phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa”

Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá công tác năm 2021, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hoàng Nhất Đông khẳng định, hiện nay, UBKT các cấp cũng đã và đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 tổ chức Đảng, với 50 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn đoàn kết nội bộ và phẩm chất đạo đức, lối sống; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Thực tế thời gian qua cho thấy, các tổ chức Đảng và đảng viên sau khi được kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc tiếp thu, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, sai phạm. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện và uốn nắn những khuyết điểm, hạn chế, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ “trong sạch vững mạnh”.

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, sẽ có không ít khó khăn. Những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, công tác tổ chức, cán bộ, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công…là thực tế và thách thức đối với UBKT các cấp trong tỉnh. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp phải chủ động hơn, nỗ lực hơn để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ngoài chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm thì, vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa công tác kiểm tra, điều tra, thanh tra, giám sát đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, gắn kiểm tra, giám sát với trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, đoàn thể; kịp thời chấn chỉnh các khuyết điểm, sai phạm, khắc phục tình trạng người đứng đầu thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; xem xét, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận những nỗ lực của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp. Đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiếp tục khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó UBKT các cấp đóng vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng, qua đó tạo lòng tin cho Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp cần bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo theo tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương là “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp chủ động cụ thể hóa, xây dựng và tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt phương châm “tích cực, chủ động, phòng ngừa” phù hợp và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện những hạn chế, thiếu sót, bất cập, vi phạm để kịp thời có những giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …