Năm 2022, A Lưới phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10,18%.

Mô hình sâm Bố Chính bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ở A Lưới

Tính đến 31/12/2021, qua điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn huyện hiện A Lưới còn 7.022 hộ nghèo, chiếm 49,98%; 2.185 hộ cận nghèo, chiếm 15,55%. Căn cứ kế hoạch tỉnh giao, Ban Chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo bền vững huyện A Lưới đã xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ đầu năm 2022 là 49,98% tương đương với 7.022 hộ nghèo, giảm xuống dưới 12,01% tương đương với 1.784 hộ nghèo vào năm 2025, tỷ lệ bình quân giảm 9,49%/năm. Riêng năm 2022 giảm 10,18%. Cả giai đoạn 2022 – 2025 giảm 5.238 hộ tỷ lệ khoảng 37,96%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, công tác giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân toàn huyện quan tâm.

Tuy nhiên, để chương trình đạt được kết quả tốt, người dân thật sự thoát nghèo thì cần có sự chung tay, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện.

Việc hỗ trợ, giúp đỡ phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh của hộ nghèo, phân công trách nhiệm nhận giúp đỡ phải rõ ràng.

Tại hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học đã ký bản cam kết thực hiện hiệu quả kế hoạch phân công nhận giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững ở 17 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, giai đoạn 2022 – 2025.

Tin, ảnh:Nguyên Định

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Gửi gắm niềm tin, góp ý xây dựng

Các buổi tiếp xúc cử tri sẽ là cầu nối để đưa kiến nghị của …