Khai mạc kỳ họp Tỉnh ủy lần thứ 8, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 và diễn biến bất thường của thời tiết đã tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi các ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ vậy, kinh tế tăng trưởng đạt 6,92%; thu ngân sách đạt 5.786 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân ngày một tốt hơn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao, 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội và các nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững; chuyển đối số; phát triển nguồn nhân lực; đổi mới xúc tiến đầu tư… nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư và thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54. Song việc triển khai vẫn chưa đáp ứng như kỳ vọng; sự chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu có lúc chưa thực sự quyết liệt; công tác giảm nghèo bền vững, giải phóng mặt bằng và một số chương trình, đề án, dự án có tiến độ triển khai còn chậm.

Tại Hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu bám sát Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Tờ trình của Ban Thường vụ và tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương, đơn vị để đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, xác định những kết quả đạt được để tạo niềm tin và động lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022; phân tích những hạn chế, yếu kém và làm rõ nguyên nhân để quyết tâm khắc phục. Trên cơ sở đó, dự báo, phân tích các khả năng, tình huống có thể xảy và đề ra các giải pháp có tính khả thi cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết để góp ý bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, nhất là bổ sung về những kết quả đạt được sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết; phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến xác thực vào các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất chính sách đối với Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá mới cho phát triển Vùng. Các ý kiến phát biểu, tham gia góp ý sẽ được Ban Thường vụ chỉ đạo tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để báo cáo Trung ương theo quy định.

“Những nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần này là rất quan trọng. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào các báo cáo, tờ trình, để xem xét, quyết định và thống nhất ban hành sau kỳ họp” – Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Chương trình, kỳ họp lần này Tỉnh ủy sẽ thảo luận, đánh giá và ra nghị quyết về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận về việc thực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ cho các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyến container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

Đồng thời, triển khai một số văn bản mới của Trung ương. Trong đó, đáng chú ý là kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Kết luận 25-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 và một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày.

Tin, ảnh: Thái Bình

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …