Hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Sau buổi tập huấn, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội ở khu dân cư nhận phiếu đánh giá mẫu và sẽ tiến hành lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình; đồng thời, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tham gia đóng góp ý kiến về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động, giám sát xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh, việc lấy ý kiến về sự hài lòng của Nhân dân trong công tác xây dựng NTM là một bước quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao của từng địa phương. Mặt trận các cấp cần phối hợp triển khai tốt công tác lấy ý kiến, đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh:MINH NGUYÊN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …