Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan 11 dự án du lịch thiếu sót, vi phạm

Dự án du lịch tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang dang dở từ nhiều năm nay

Theo thông tin từ Thanh tra tỉnh, từ khi Thanh tra Chính phủ có dự thảo kết luận, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan các sai phạm tại các dự án kiểm điểm trách nhiệm. Việc thực hiện kiểm điểm được thực hiện khá nghiêm túc. Với các nội dung cần tham mưu cho UBND tỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm, các cơ quan liên quan cũng đã triển khai dần. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về cơ chế nên việc giải quyết, khắc phục đang gặp khó khăn.

So với các địa phương có dự án sai phạm được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, các thiếu sót, sai phạm ở tỉnh Thừa Thiên Huế mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, vấn đề xử lý các sai phạm của kết luận Thanh tra Chính phủ hiện được tỉnh rất quan tâm, vì đây không chỉ là uy tín của tỉnh, của các ban ngành mà còn là quyền, lợi ích của doanh nghiệp, của người dân.

Tỉnh triển khai các dự án đầu tư qua nhiều năm, từ các giai đoạn pháp luật về đất đai, về đầu tư khác nhau, pháp luật về xây dựng cũng thay đổi.

Ở từng góc độ, khi triển khai các dự án, các sở, ngành bám sát các quy định, nhưng khi tham mưu, triển khai hình thành các dự án lại có sự bất cập. Và chính các sự bất cập đó dẫn đến việc kết luận có sai phạm.

Hiện, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm tại 11 dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm.

Như Báo Thừa Thiên Huế đã thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ Văn hóa- Thể thao và du lịch 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm tại 11 dự án du lịch ở Thừa Thiên Huế.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Xúc động 55 năm ngày gặp lại

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng hoa …