Xây dựng văn hóa công sở

Giao dịch tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh

Đúng 8 giờ sáng, các viên chức bộ phận một cửa BHXH tỉnh có mặt đầy đủ nơi làm việc, trang phục chỉnh tề bắt đầu ngày làm việc mới. Văn phòng sạch sẽ, thoáng mát, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn sẵn sàng tiếp các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Tại đây, không chỉ môi trường công sở thân thiện; mà đa số công chức, viên chức (CCVC) ứng xử chuẩn mực, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ đã giúp người dân hài lòng và tin tưởng.

Văn hóa công sở giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp (DN). Vì vậy, BHXH tỉnh luôn triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; trong đó CCVC – người lao động (NLĐ) đã tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính…, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh CCVC, NLĐ ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện…; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực.

Đối với người dân, hình ảnh CCVC, NLĐ BHXH tỉnh luôn thể hiện sự thanh lịch, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn đi đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tác phong chuyên nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử; trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, đơn vị tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, CCVC thực hiện công tác cách cách hành chính (CCHC), góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử đối với đội ngũ CCVC, NLĐ. Trong đó, thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ để đưa vào nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Thêm “hương sắc” cho làng báo Cố đô

Các phóng viên thường trú có mặt cùng làng báo tỉnh nhà nhận giải Báo …