Vai trò của tổ chức Đảng ngày càng được khẳng định

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh Ngiệp Nguyễn Tài Tuệ trao quyết định bổ sung ban chấp hành và ban thường vụ Đảng ủy Khối cho các cá nhân

Thời gian qua, việc lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở Đảng bộ Khối CQ&DN đã có những chuyển biến đáng kể. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành từng bước được làm rõ và ngày càng thực hiện tốt hơn; tình trạng bao biện làm thay, sự chồng chéo hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được khắc phục và hạn chế dần.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Vai trò vị trí của tổ chức Đảng ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn đảng bộ. Những kết quả đạt được khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh giữ được ổn định và ngày càng phát triển bền vững.

Kết quả những năm qua tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Khối CQ&DN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 83%, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách ngày càng giảm.

Dịp này, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã trao các quyết định bổ sung ủy viên ban chấp hành và ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN khóa VII.

Tin, ảnh: Thái Bình

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sịa tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày thành …