Toạ đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan chiia sẻ tại buổi toạ đàm

Trải qua 70 năm phát triển, ngành xuất bản, in và phát hành sách luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp hàng triệu xuất bản phẩm có giá trị phục vụ cho sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần quan trọng xây dựng nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Thừa Thiên Huế, hoạt động xuất bản, in và phát hành sách ra đời gắn liền và đồng hành cùng với sự phát triển con người, đời sống xã hội-văn hoá và lịch sử của vùng đất Thuận Hoá – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế trải dài hơn 700 năm, từ thời Chúa Nguyễn cho đến tận ngày nay.

Cùng với NXB Thuận Hoá, hệ thống NXB ở Thừa Thiên Huế còn có sự góp mặt của các NXB, Chi nhánh (CN) NXB như: CN NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, NXB Đại học Huế làm phong phú, sôi động hoạt động xuất bản.

Trong thời gian tới, hoạt động xuất bản Thừa Thiên Huế đẩy mạnh chuyển đổi số; là hạt nhân quan trọng phát triển văn hoá đọc và xây dựng “Tủ sách Huế” phong phú về nội dung, giàu về bản sắc văn hoá Huế, lan toả sâu rộng trong đời sống tinh thần của người dân, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hoá Huế.

Tại buổi toạ đàm, nhà nghiên cứu, các thế hệ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách qua các thời kỳ cùng ôn lại những kỷ niệm, câu chuyện của ngành từ giai đoạn đầu đến nay.

Tin, ảnh: Liên Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tạc tượng cho Trịnh

Mới đây, tại lễ kỷ niệm nhìn lại 2 năm hoạt động, Hội Nghiên cứu …