Tổ dân phố đầu tiên của Hương Trà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Tặng quà cho hộ nghèo tổ dân phố Phụ Ổ 1

TDP Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ hiện có 452 hộ, 1.824 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TDP Phụ Ổ 1 đã đạt được những kết quả nhất định; nhận thức của đại bộ phận cán bộ, nhân dân được nâng lên. Người dân đoàn kết, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết “xây dựng đô thị văn minh” năm 2022, người dân TDP Phụ Ổ 1 đã hiến hơn 4.000m2 đất, tháo dỡ hơn 900m tường thành để thực hiện bê tông hóa 9 đường kiệt với tổng chiều dài hơn 2.000m. Đời sống văn hóa, sự nghiệp giáo dục và công tác chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm, số hộ đạt gia đình văn hóa năm 2022 là 435 hộ, đạt tỷ lệ 96%. Ngoài ra, việc thực hiện quy ước của TDP được thể hiện qua việc tang, cưới, lễ hội; không vui chơi quá giờ quy định, các hủ tục dần được xoá bỏ…

Thông qua ngày hội nhằm tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong cộng đồng, khu dân cư; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Nhân dân…

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Duy Hùng chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Nhân dân TDP Phụ Ổ 1, đồng thời đề nghị người dân Phụ Ổ 1 tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Tích cực phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh.

Tin, ảnh:Liên Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh trao bằng khen cho các đơn …