Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Thời gian qua, ĐH Huế luôn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị đào tạo của ĐH Huế đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học. 100% các trường ĐH thuộc ĐH Huế đều đăng ký xây dựng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124 của Bộ Công an…

Thời gian tới, ĐH Huế đề ra nhiều nhiệm vụ, trong đó sẽ tổ chức phát động, đăng ký xây dựng các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” hàng năm. Nghiên cứu nhân rộng mô hình “Đội sinh viên tự quản” và xây dựng mới các mô hình phù hợp đặc điểm, tình hình của từng trường ĐH…

Tại ngày hội, đại diện lãnh đạo ĐH Huế đã phát động phong trào thi đua thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Các đơn vị thành viên và đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH Huế cũng đã ký kết giao ước thi đua.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao quà cho 13 sinh viên vượt khó trong học tập.

Tin, ảnh:Hữu Phúc

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Xét xử kịp thời, đúng pháp luật

Chất lượng xét xử các vụ án hình sự ngày càng được nâng lên, không …