Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình chủ trì tại điểm cầu Trung ương. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Hội nghị dành phần lớn thời gian để nghe ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề: Cục diện thế giới hiện nay – tác động và chính sách của Việt Nam; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế trình bày chuyên đề: Một số kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ – CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình yêu cầu đội ngũ báo cáo viên Trung ương, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xung quanh bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định, của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các nghị quyết về phục hồi phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng trong tình hình mới…

Tin, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …