Thực hiện nghiêm việc chấp hành pháp luật bảo hiểm cho người lao động

Kế hoạch này nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng nợ bảo hiểm kéo dài tại các đơn vị sử dụng lao động

Đối tượng làm việc là các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) có số tháng nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 6 tháng trở lên và đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ đầy đủ cho người lao động (NLĐ). Trong quá trình làm việc, đơn vị sẽ thực hiện báo cáo chi tiết theo đề cương do tổ công tác quy định; kiểm tra số lao động đăng ký tham gia, số phải thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của đơn vị dựa trên hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương, quy chế xây dựng tiền lương, quyết toán thuế, báo cáo quyết toán tài chính đơn vị… Đồng thời, xác định số tiền đã chuyển nộp cho cơ quan BHXH và số tiền chưa nộp của đơn vị.

Tổ công tác sẽ phổ biến các quy định của Luật BHXH về công tác trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và các chế tài sẽ áp dụng nếu đơn vị cố tình vi phạm; tiến hành thu thập tài liệu, sổ sách chứng từ của đơn vị SDLĐ theo nội dung làm việc để tổ chức kiểm tra trực tiếp trên hồ sơ, sổ sách, chứng từ, dữ liệu và đối chiếu với các văn bản hướng dẫn thực hiện theo quy định. Ngoài ra, sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh tại các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu cần thiết); ghi nhận ý kiến của các đơn vị SDLĐ về cam kết chuyển trả nợ trong thời gian tới.

Việc kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho NLĐ tại các đơn vị SDLĐ không chỉ từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, đưa công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đi vào nề nếp mà qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tạo điều kiện để đơn vị thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi của NLĐ theo đúng quy định.

Tin, ảnh:Thanh Hương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Bão số 4 giật cấp 12: Nhà cấp 4, tường gạch 10 rất khó chống chịu

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên bãi biển Đà Nẵng đang được tháo …