Thông qua hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh

Hội đồng thông qua hồ sơ xếp hạng. Ảnh: BTLS

Theo đó, các di tích được thông qua hồ sơ xếp hạng đợt này bao gồm: Di tích lịch sử nhà thờ Hồ Quang Đại (phường Thủy Biều, TP. Huế), Di tích lịch sử đình Nguyệt Biều (phường Thủy Biều, TP. Huế), Di tích lịch sử đình Thanh Lương (phường Hương Xuân, TX. Hương Trà) và Di tích lịch sử miếu Linh Quang (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền).

Các thành viên Hội đồng xét duyệt và đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá nội dung hồ sơ và giá trị của di tích. Đồng thời, làm rõ một số vấn đề liên quan như tên gọi, loại hình di tích, sự kiện nhân vật lịch sử, các phương án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích.

Sau khi thông qua, Bảo tàng Lịch sử tỉnh sẽ gấp rút hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định để trình UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng đối với các di tích nói trên.

N. MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Đêm thơ “Nhịp điệu mới” mở đầu Festival Thơ Huế 2023

Trong đêm thơ, nhiều tác giả cất lên tiếng thơ của mình Với chủ đề …