Thông qua Đề án công nhận đô thị mới Thanh Hà đạt chuẩn đô thị loại V

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã nghe 2 tờ trình về điều chỉnh vốn đầu tư công và điều chỉnh chủ trương, đầu tư dự án giao thông, thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Hải Thành- Cương Gián, xã Quảng Công.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND huyện.

​Kết luận tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Duy Hải nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần này. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Thái Bình

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Gửi gắm niềm tin, góp ý xây dựng

Các buổi tiếp xúc cử tri sẽ là cầu nối để đưa kiến nghị của …