Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam

Trao quyết định thành lập CĐCS cho công ty

CĐCS Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam được thành lập với 220 đoàn viên do bà Lê Thị Mỹ Duyên, bộ phận nhân sự của công ty giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn.

Sau khi thành lập, ban chấp hành CĐCS Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam tiếp tục tuyên truyền vận động CNLĐ trong công ty tham gia và hoạt động tổ chức công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của công ty tới toàn thể đoàn viên, CNLĐ. Vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, để phối hợp với lãnh đạo công ty giải quyết kịp thời. Đồng thời, xây dựng thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể giữa BCH công đoàn với giám đốc công ty theo qui định của Pháp luật lao động.

Tin, ảnh: Hải Thuận

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua Thời gian qua, ĐH Huế luôn …