Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh

Tại lớp tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo UBND tỉnh

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế (LRIS) là hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo, cung cấp số liệu. Hệ thống được kết nối dữ liệu đồng bộ với Hệ thống thông tin báo cáo của Quốc gia (GRIS) thông qua trục liên thông của tỉnh.

Hệ thống tuân thủ và phù hợp với yêu cầu đặc thù trong nội bộ của tỉnh và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và cung cấp số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền (địa chỉ tên miền: https://baocao.thuathienhue.gov.vn).

Tại buổi tập huấn, cán bộ quản trị hệ thống của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thị xã, thành phố Huế đã được Văn phòng UBND tỉnh đào tạo quản trị hệ thống Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó đã tiến hành giới thiệu tổng quan về hệ thống; chạy demo một số mô hình triển khai hệ thống tại các tỉnh; thực hiện quy trình đầy đủ từ giao báo cáo đến tổng hợp số liệu báo cáo…

Buổi tập huấn hướng đến mục tiêu ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công việc, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, cá nhân, dữ liệu được số hóa đồng bộ. Nâng cao trình độ quản lý, tạo bước thay đổi đột phá về số hóa dữ liệu tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Sơn

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trao bằng tốt nghiệp cho 81 học viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh

TS. Nguyễn Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao bằng tốt …