Tập huấn quân sự cho đội ngũ chỉ huy, cán bộ huấn luyện

Công tác huấn luyện được chú trọng nâng cao chất lượng

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày với mục đích bồi dưỡng, thống nhất, nâng cao trình độ thực hiện công tác tham mưu, huấn luyện, tổ chức, phương pháp huấn luyện và thông qua giáo án kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đội ngũ chiến thuật, điều lệnh…, cho hơn 50 chỉ huy, cán bộ huấn luyện cấp đồn, tiểu đoàn, hải đội biên phòng.

Liên quan đến nâng cao chất lượng huấn luyện, để chuẩn bị tốt cho mùa huấn luyện sắp tới, trước đó,Tiểu đoàn Huấn luyện- Cơ động, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức và hoàn thành công tác tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 cho 21 cán bộ sĩ quan trẻ, từ 10 đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới.

Tin, ảnh:QUỲNH ANH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Chuẩn bị tốt để chiến sĩ mới sớm thích nghi

Kiểm tra mô hình học cụ chuẩn bị cho huấn luyện chiến sĩ mới Là …