Tập huấn bảo quản, phục hồi tài liệu Hán – Nôm cho người làm công tác thư viện

Các học viên tham gia khóa tập huấn

Chương trình tập huấn do Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức kéo dài từ 21 đến 27/11.

Theo đó, các học viên sẽ được báo cáo viên phổ biến những kiến thức bảo quản tài liệu lưu trữ, tác nhân gây hư hại, kỹ thuật làm sách tài liệu, quy trình tu bổ tài liệu.

Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn lựa chọn các biện pháp tu bổ tài liệu, bồi nền bằng phương pháp thủ công, quản lý và bảo quản tài liệu trong quá trình tu bổ…

Theo đại diện Thư viện Tổng hợp tỉnh, việc tổ chức khóa tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của từng địa phương và các thư viện trong giai đoạn hiện nay. Khóa tập huấn hướng đến góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của viên chức trong việc bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu đang lưu trữ tại thư viện.

Đồng thời, hoạt động cũng nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các địa phương ý nghĩa và tầm quan trọng trong công cuộc bảo quản và phát huy giá trị của các di sản quý đang lưu giữ. Đặc biệt là nguồn tài liệu cổ, những hương ước, gia phả, các bộ sắc phong, văn bản Hán – Nôm, những bộ sưu tập tài liệu quý hiếm, mang đậm bản sắc dân tộc, cần được trân trọng và bảo vệ.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ nắm vững nguyên tắc, nội dung, phương pháp bảo quản, tu bổ tài liệu; công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu quý, hiếm trong tình trạng hư hỏng, giúp kéo dài tuổi thọ tài liệu để góp phần gìn giữ các di sản văn hóa của Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung.

N. MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Tạc tượng cho Trịnh

Mới đây, tại lễ kỷ niệm nhìn lại 2 năm hoạt động, Hội Nghiên cứu …