Tăng cường tự kiểm tra giám sát, nhận diện vi phạm từ sớm, từ xa

Thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cơ sở

Từ đầu năm đến nay, UBKT Thị ủy, UBKT cấp ủy các cấp đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, Đảng uỷ và chi bộ đã triển khai thực hiện giám sát 24 tổ chức Đảng và 132 đảng viên (ĐV); tiến hành kiểm tra 28 tổ chức đảng và 274 ĐV

Đảng uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 1 chi bộ có dấu hiệu vi phạm; đồng thời UBKT các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 ĐV, qua kiểm tra kết luận cả 3 ĐV có vi phạm đến mức phải kỷ luật, tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra 22 tổ chức Đảng, 219 ĐV và giám sát đối với 25 tổ chức Đảng và 14 ĐV. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT các cấp, các cấp uỷ, tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật 43 ĐV.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; đạo đức lối sống; những điều ĐV không được làm và thiếu trách nhiệm…

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Hương Trà Lê Hồng Thắng đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2023; chủ động tham mưu xây dựng đề cương các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong năm 2023; tăng cường tự kiểm tra, giám sát, nhận diện từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện trong nội bộ để chấn chỉnh vi phạm từ khi mới manh nha; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm sai phạm lớn, kéo dài; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các chi, Đảng bộ cơ sở về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng…

Tin, ảnh:LIÊN MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …