Tăng cường công tác chỉ đạo phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tham mưu giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến tận cấp xã; phấn đấu đạt tỷ lệ tối thiểu về độ bao phủ BHXH, BH thất nghiệp hàng năm trong giai đoạn 2022- 2025 theo đề xuất của BHXH Việt Nam tại Công văn 2632.

Trong đó, yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động và BHXH, đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp để tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, nắm tình hình và xử lý theo đúng quy định đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ lương, nợ đọng BHXH.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường phối hợp, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đối với việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, đặc biệt là đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cùng cấp và các đơn vị chức năng triển khai các hoạt động liên quan công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn theo quy định.

Tin, ảnh:Thanh Hương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Gửi gắm niềm tin, góp ý xây dựng

Các buổi tiếp xúc cử tri sẽ là cầu nối để đưa kiến nghị của …