Sở Y tế phát động hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính

Tại lễ phát động

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022. Nội dung thi gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân) gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi và phần thi sáng kiến về CCHC. Ở phần thi sáng kiến về CCHC, mỗi bài dự thi không quá 2.000 từ hoặc 3 trang A4.

Tại lễ phát động, Sở Y tế đưa ra mục tiêu trên 90% công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia trong mỗi đợt thi. 100% lãnh đạo khoa, phòng tương đương trở lên phải tham gia đầy đủ 4 đợt của hội thi. Riêng phần thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC, mỗi đơn vị phải tham gia ít nhất 1 sáng kiến, riêng đối với 9 Trung tâm Y tế huyện, thị và TP Huế, tối thiểu có 2 sáng kiến.

Đây là đơn vị đầu tiên tổ chức lễ phát động triển khai hội thi tìm hiểu công tác CCHC sau khi UBND tỉnh phát động.

Tin, ảnh: Hải Thuận

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện.

Tải ứng dụng báo Thừa Thiên Huế Báo điện tử Thừa Thiên Huế – www.baothuathienhue.vn …