Sáng tác & quảng bá về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ và nhà báo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tác, bài viết với đề tài phong phú, đa dạng, thể hiện tình cảm và lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ. Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh mở trại sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với 43 tác phẩm được sáng tác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trại sáng tác về chủ đề này với 79 tác phẩm. Công an tỉnh có trại sáng tác “Vì bình yên cuộc sống” với 78 tác phẩm. Học viện Âm nhạc Huế tổ chức cuộc thi ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, giảng viên và sinh viên với nhiều tác phẩm được sáng tác. Một số hội chuyên ngành của Liên hiệp Hội có nhiều sáng tác hay về Bác, như ca khúc “Theo dấu chân Người”, “Lời ru tuổi thơ” (Hội Âm nhạc)…

Hội Nhà báo tỉnh phát động, động viên, khuyến khích đội ngũ nhà báo tích cực viết về chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú ý đến “làm theo” Bác. Các cơ quan báo chí có nhiều bài viết, phóng sự sinh động, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, như tác phẩm “Dòng sữa yêu thương”, Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế: “Giữ ấm” hơi Người, “truyền lửa” mai sau”… (Báo Thừa Thiên Huế); phóng sự “Thừa Thiên Huế 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đồng bào Cơ Tu vững tin theo Đảng – Nhớ ơn Bác Hồ”, “Trường Quốc Học Huế học tập và làm theo Bác Hồ”… (Đài PT&TH tỉnh). Các tạp chí, đặc san, ấn phẩm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có nhiều bài viết, bài thơ về học tập và làm theo Bác.

Hoạt động quảng bá luôn được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo không khí chính trị sôi nổi, được công chúng đón nhận và đánh giá cao, tiêu biểu như: Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi mỹ thuật với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sáng tác của các nghệ sĩ tạo hình Huế”; “Bác Hồ – Kết tinh hồn dân tộc”. Học viện Âm nhạc Huế với các chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hoa thơm dâng Bác”. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức triển lãm 130 tờ báo in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới hình thức ảnh, tranh vẽ, ký họa với chủ đề “Hình tượng Bác Hồ trên báo chí cách mạng ở miền Nam: 1945 – 1975″…

Hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương tổ chức, nhiều sáng tác, quảng bá có chất lượng, hiệu quả được xét tuyển tham gia dự thi cấp tỉnh và Trung ương. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh ta đã đạt 9 giải thưởng của Trung ương về chủ đề này.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội cần quan tâm hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục triển khai ngày càng sâu rộng và hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 – 2025 do Trung ương phát động.

Mỗi sáng tác, mỗi hoạt động quảng bá là những thành quả lao động, sáng tạo văn học, nghệ thuật, báo chí, góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định sự tiếp nối của dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, con người Thừa Thiên Huế trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

LINH THIỆN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …