Phú Vang thông qua nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội

Nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận, thông qua tại hội nghị

Các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023…, được trình bày, thảo luận tại hội nghị.

Đồng thời, các báo cáo công tác xây dựng đảng; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 cũng được đánh giá, nhìn nhận các khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; qua đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện.

Thả cá, tôm giống tại các bãi đẻ để phát triển nuôi trồng trên đầm phá

Nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện ủy khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 được thông qua, nhấn mạnh: Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Tiếp tục phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch biển và đô thị biển.

Giá trị sản xuất 4.916 tỷ đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 20.570 tấn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 3.150 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 300,09 tỷ đồng…, là các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đề ra.

Năm 2022, có 15/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất cả năm tăng 13,1% so với cùng kỳ và đạt 104% chỉ tiêu nhiệm kỳ; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 311,6 tỷ đồng, đat 113,3% kế hoạch…

Tin, ảnh:QUỲNH ANH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến …