Phát triển người tham gia và đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại các chợ truyền thống

Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong từng năm. Trong đó, năm 2022 phấn đấu có 134.481 người tham gia BHXH bắt buộc, 125.848 người tham gia BHTN và 1.141.323 người tham gia BHYT; năm 2023 phấn đấu có 142.062 người tham gia BHXH bắt buộc, 125.848 người tham gia BHTN và 1.147.772 người tham gia BHYT; Năm 2024 phấn đấu có 149.985 người tham gia BHXH bắt buộc, 141.388 người tham gia BHTN và 1.152.881 người tham gia BHYT. Các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cụ thể từng năm cũng đã được giao cho từng đơn vị, đồng thời kế hoạch cũng giao số tiền nợ BHXH phải tính lãi chậm đóng hàng năm giảm 10% so với năm trước.

Về công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị, doanh nghiệp (DN) chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, nợ tiền đóng BHXH, đối với 3 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, trong đó tổ công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT làm việc với DN nợ tiền đóng BHXH từ 6 tháng trở lên; Cục Thuế tỉnh thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về thuế; Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực thi pháp luật tại các DN.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền

Giai đoạn 2023- 2025, tùy vào tình hình thực tế, giao BHXH tỉnh chủ trì, tham mưu Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh giao số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị có liên quan thực hiện hàng năm. Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với từng đơn vị có liên quan, trong đó tập trung các nội dung như tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, DN chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, nợ tiền đóng BHXH; không vinh danh, khen thưởng đối với các đơn vị, DN vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT và tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành liên quan.

Tin, ảnh:Thanh Hương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sịa tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày thành …