Phát huy tính tiên phong, tăng cường công tác dân vận cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, lấy công việc cụ thể ở cơ sở để đánh giá năng lực lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Tạo bộ mặt đô thị mới

Mục tiêu của thị trấn Phú Đa cũng như huyện Phú Vang hiện nay là, tập trung các nguồn lực để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tạo diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Thời gian qua, Phú Đa không ngừng thay đổi diện mạo nông thôn mới. Tuy nhiên, tốc độ phát triển, quá trình đô thị hóa còn chậm.

Thay đổi nhận thức người dân, tăng cường các nguồn lực để đầu tư, tạo bộ mặt mới ngày càng phát triển là vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, người dân thị trấn Phú Đa nói riêng và huyện Phú Vang nói chung bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực.

Để phát triển, Phú Đa cần được nâng cấp hạ tầng giao thông; xây dựng các tuyến đường vùng ven thị trấn và nâng cấp các tuyến tỉnh lộ 10B, 10D, 10C. Lãnh đạo thị trấn Phú Đa kiến nghị, cần thành lập bộ máy quản lý đô thị huyện để thực hiện nhiệm vụ đô thị chung trên địa bàn huyện.

Đảng bộ thị trấn Phú Đa hiện có 286 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc. Bên cạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ thị trấn Phú Đa thường xuyên quan tâm công tác phát triển đảng viên đảm bảo kế hoạch đề ra.

Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy thị trấn Phú Đa đã kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhiều phong trào từ công tác dân vận đã huy động được sức mạnh của người dân; tạo bộ mặt mới cho đô thị Phú Đa.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến phân tích, chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần tập trung khắc phục. Trong đó, nhấn mạnh đến việc nắm bắt tư tưởng; hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phát triển đảng viên mới; việc sinh hoạt chi bộ; chế độ chính sách cán bộ làm công tác văn phòng đảng ủy…

Những khó khăn về giao thông nông thôn, đặt tên đường, đầu tư điện, xây dựng kênh mương nội đồng, công viên, khu vui chơi thể thao, đầu tư trường điểm bán trú kiểu mẫu của huyện… được lãnh đạo huyện Phú Vang làm rõ và triển khai trong thời gian tới, đưa Phú Đa trở thành một trong những đô thị trung tâm của huyện.

Đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành

Chỉ đạo và kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ hoan nghênh tinh thần vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, người dân thị trấn Phú Đa thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang tập trung các nguồn lực để thay đổi bộ mặt, diện mạo đô thị; giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững; tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống người dân.

Thực tiễn cho thấy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nòng cốt ở cơ sở đóng vai trò rất quan trọng. Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố là nhịp cầu đưa các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Do vậy, Đảng ủy thị trấn Phú Đa, Huyện ủy Phú Vang cần rà soát, đánh giá lại để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, lấy công việc cụ thể ở cơ sở để đánh giá năng lực lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở cơ sở.

Đảng ủy thị trấn Phú Đa, Huyện ủy Phú Vang cần lưu ý đến việc nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo của hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể, nhất là giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Muốn vậy, thông qua hệ thống chính trị để gắn với công tác dân vận ở cơ sở.

Việc gì, mục tiêu nào triển khai thực hiện cần phải được chứng minh bằng chính những công việc cụ thể ở cơ sở gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết nạp đảng viên mới khó khăn, nhưng phải đánh giá lại để có những giải pháp tháo gỡ. Số lượng đảng viên đảm bảo, nhưng chất lượng không cao thì khó xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với tăng cường công tác dân vận cơ sở; quyết tâm nỗ lực cố gắng để xây dựng Phú Đa đạt chuẩn văn minh đô thị với mục tiêu xây dựng huyện Phú Vang sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sịa tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày thành …