Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực

Các mặt hàng nông sản được trưng bày tại lễ phát động

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện triển khai dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đây là lần đầu tiên một dự án đặc thù riêng biệt về giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia được Quốc hội thông qua và Chính phủ phê duyệt. Điều này khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác Bình đẳng giới nói chung và Bình đẳng giới trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng nhằm đảm bảo sự thụ hưởng công bằng, bình đẳng đối với các nhóm đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện Dự án 8, thực hiện tại địa bàn các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc và thị xã Hương Trà với đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm nay, tại huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng với các hoạt động: Tuần hành tuyên truyền, ra mắt các tổ truyền thông cộng đồng, tập huấn hướng dẫn cách thức thành lập các tổ truyền thông cộng đồng, cách thức xây dựng các sáng kiến truyền thông trong cộng đồng, Rung chuông vàng “Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới”, trưng bày các sản phẩm nông sản.

Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Dự án 8 tại huyện Nam Đông hứa hẹn mở đầu cho một chặng đường sắp tới của Dự án 8 giai đoạn 2021- 2025 (giai đoạn I) sẽ thành công tốt đẹp, hướng tới sự bình đẳng thực chất cho phụ nữ và trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số, đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái được thực thi.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …