Phát động cuộc thi “Khí tượng thủy văn trong em”

Mục tiêu, kỳ vọng cuộc thi hướng đến nâng cao kiến thức, hiểu biết cơ bản về thời tiết, khí hậu, thiên tai cho học sinh, thanh thiếu niên trên cả nước. Từ đó, các em có kiến thức, kỹ năng phục vụ thiết thực đời sống hằng ngày, chủ động tham gia phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại, rủi ro do thiên tai, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Đối tượng tham gia thi được quy định là học sinh từ lớp 6-12, tính theo năm học 2021-2022. Hình thức tham gia bằng bài viết, hoặc clip về thông tin khí tượng thuỷ văn, góp phần giảm nhẹ thiên tai, phục vụ phát triển đất nước bền vững. Thời gian nhận tác phẩm ngay sau lễ phát động đến ngày 10/2/2022.

Hoàng Triều

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả truyền thông chính sách bảo hiểm y tế ở các huyện miền núi

Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại huyện A …