Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Trao quà cho các hộ nghèo phường Hương Sơ

Là địa phương có số hộ nghèo nhiều nhất trên địa bàn thành phố với 123/3.488 hộ, chiếm tỷ lệ 3,53%, trong đó có 34 hộ nghèo không có khả năng lao động, nhiều năm qua, phường Hương Sơ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo và giảm nghèo bền vững.

Theo lãnh đạo UBND phường, với quyết tâm giảm 20 hộ nghèo trong năm 2022, thời gian qua, phường đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo; chú trọng lồng ghép, ưu tiên thực hiện các dự án có tính liên kết chuỗi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động giúp đỡ người nghèo do các cấp, các ngành, hội, đoàn thể và các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong xã hội phát động.

Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn thành phố giảm 331 hộ trong năm 2022 theo phân bổ của UBND tỉnh, thành phố đang huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản như đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện, công trình thủy lợi, nhất là tại các xã mới sáp nhập. Trong đó, hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch… nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Trong năm 2022, thành phố triển khai hỗ trợ tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm tại địa phương, trong tỉnh, trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, quản lý thống nhất từ cấp thành phố đến cấp xã, trên cơ sở phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo do tỉnh triển khai và thực hiện việc quản lý hộ nghèo theo địa chỉ.

Trong đó, đã thực hiện chương trình việc làm cho người lao động, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thông qua các chương trình dạy nghề giới thiệu việc làm, tuyển dụng lao động thông qua sàn giao dịch việc làm, các kênh vay vốn, đến nay thành phố phối hợp hỗ trợ góp phần giải quyết việc làm cho hơn 4.507 lao động trên địa bàn. Mặt khác, hoàn thành việc nhập dữ liệu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và tiến hành in thẻ hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác nhận đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tiến hành cấp thẻ BHYT kịp thời. Đồng thời, đã hoàn tất việc cập nhật thông tin, biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng tháng, đến nay toàn thành phố có 2.083 hộ nghèo với 6.177 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,61%; 2.764 hộ cận nghèo với 10.037 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,15%.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, để giảm nghèo cho trên 331/2.083 hộ nghèo toàn thành phố, thời gian tới, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững gắn với lộ trình cụ thể giảm nghèo từng năm và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện. Trong đó, hướng dẫn cho các địa phương rà soát, thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng sơ bộ các giải pháp, phương án giảm nghèo đối với từng địa chỉ cụ thể.

Bài, ảnh: Minh Thư

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Nhiều giải pháp

Tư vấn, vận động tiểu thương chợ Mai (TP. Huế) tham gia BHXH tự nguyện …