Nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Động lực phát triển kinh tế – xã hội

Năm 2022, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã góp phần tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận trong triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) từ tỉnh xuống địa phương. Sự vào cuộc đó đã phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH).

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phát triển đối tượng tham gia, thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); HĐND tỉnh đã đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết phát triển KT-XH hằng năm của tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác phát triển đối tượng tham gia, mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT; thu, giảm nợ, BHXH, BHTN, công tác quản lý quỹ khám, chữa bệnh… để chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để đôn đốc công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng, nhất là đối với các đơn vị nợ đọng. Đồng thời mở rộng hệ thống đại lý, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, bố trí các điểm thu, nhân viên thu đến từng thôn, tổ dân phố… Công tác phát triển người tham gia đạt được những kết quả tích cực; thu đúng, thu đủ, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, số người tham gia BHXH năm 2022 là 148.800 người, chiếm 27,83% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 120.200 người, chiếm 22,48% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 1.152.000 người; độ bao phủ BHYT đạt 99,29% so với dân số toàn tỉnh, vượt 4,1% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định 546 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022- 2025. Trong đó, số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 là 3.380 tỷ đồng.

Giải quyết, chi trả các chế độ

Trong năm 2022, BHXH tỉnh đã giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN kịp thời, đúng chế độ, chính sách, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Trong đó, tổng số chi BHXH, BHTN là 5.031.535 triệu đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 101% kế hoạch được giao. BHXH tỉnh tăng cường nhiều giải pháp trong công tác giám định BHYT với chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2022 là 2.276 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, các ngành.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, đơn vị đã thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm về quy trình, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Đồng thời, luôn chủ động đa dạng, linh hoạt các phương thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, duy trì hiệu quả việc triển khai qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ bản đạt mức độ 4, đồng thời tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong từng lĩnh vực.

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, năm 2023 đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông kết hợp với tăng cường vận động, đối thoại trực tiếp tại cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và ý thức tự giác chấp hành, tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Qua đó, phát hiện và biểu dương kịp thời những địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt, đồng thời thông tin tuyên truyền việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng là người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bài, ảnh: Thanh Hương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …