Nhiều ý kiến đóng góp Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Qua 24 năm triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở (1998 – 2022) đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng và tích cực trong đời sống chính trị – xã hội ở nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai trong thời gian qua và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy, các quy định về dân chủ ở cơ sở đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở lần này gồm 59 điều với nhiều điểm mới.

Hội nghị đã thảo luận, góp ý nhiều vấn đề xung quanh dự thảo luật, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: một số nội dung bất cập trong quá trình thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; quan tâm góp ý những nội dung quy định của người dân, cán bộ; vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nội dung quy chế dân chủ cơ sở…

Kết luận tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Mặt trận tỉnh sẽ tổng hợp và gửi các ý kiến đến ban soạn thảo, để Luật sớm được ban hành, đi vào thực tiễn.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 38 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê …