Nêu cao phẩm chất bộ đội cụ Hồ, góp sức xây dựng quê hương

Các thế hệ bộ đội Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh có dịp gặp mặt ôn lại truyền thống trong ngày trọng đại

Nhiệm kỳ qua, Hội đã bám sát chương trình hoạt động. Hệ thống tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, phát triển cả về diện rộng, chiều sâu. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, tạo dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tích cực.

Các hội viên đã nêu cao phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đi đầu trong các hoạt động do Đảng, chính quyền địa phương phát động. Các tổ chức hội và hội viên giúp nhau vay vốn sản xuất không lấy lãi hàng trăm triệu đồng; xây dựng 5 nhà tình nghĩa với kinh phí 430 triệu đồng; các hoạt động tri ân tình nghĩa với kinh phí hàng tỷ đồng.

Hội Trường Sơn Việt Nam đã gắn các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động với thực hiện chương trình hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Tiêu biểu, trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên Hội Trường Sơn tỉnh đã hiến đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động…

Với phương châm “Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”, trong nhiệm kỳ tới, Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động truyền thống, tình nghĩa, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Thái Bình

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Trên 600 triệu đồng giúp 340 học sinh nghèo Hương Trà

Năm học 2021-2022, hoạt động Đội được tổ chức đa dạng, tạo nhiều sân chơi …