Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Kỹ năng ứng dụng CNTT được nâng cao giúp cải cách hành chính ngày càng hiệu quả

Kéo dài đến 20/12, tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu về chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh; các chuyên đề về ứng dụng CNTT cơ bản, như: phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, thực hành soạn thảo văn bản, sử dụng Internet…

Bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cho biết, lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ CBCCVC nâng cao trình độ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, cài đặt các phần mềm thông dụng, bảo vệ dữ liệu, chia sẻ thư mục, truy cập mạng máy tính thông qua mạng nội bộ, cách soạn thảo văn bản đơn giản đến nâng cao, nắm vững các kỹ thuật và thể thức trình bày văn bản theo Thông tư 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ…

Ngoài trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về CNTT, đây là cơ sở để xây dựng nguồn nhân lực CNTT đảm bảo năng lực làm chủ công nghệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của Hương Thủy giai đoạn 2020-2025 và định hướng cho giai đoạn 2026-2030.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Nữ quân nhân luôn vì cộng đồng

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) thăm, động viên gia đình …