Nâng cao hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới

Đây là hội nghị đầu tiên liên quan đến thực hiện Dự án 8

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 dự án thành phần nhằm thúc đẩy chăm sóc phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, những người còn chịu thiệt thòi, rào cản của xã hội, thúc đẩy quyền và trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng.

Căn cứ các Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng 11chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung vào: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; Xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; Giám sát và phản biện xã hội; Nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số; Nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; Giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Hội nghị có sự tham gia của đại biểu các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Hội nghị mang ý nghĩa quan trọng khi là hội nghị đầu tiên được triển khai với các nội dung cụ thể liên quan đến thực hiện Dự án 8.

Theo bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia Dân tộc thiểu số & miền núi là Chương trình mục tiêu quốc gia mới so với giai đoạn trước, trong đó Dự án 8 có nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng, là những vấn đề không mới nhưng cần có cách tiếp cận và giải pháp thực hiện mới, sự đồng lòng, quyết tâm của các đơn vị và các địa phương để nâng cao hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh mong muốn các đơn vị, địa phương có sự thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm; chia sẻ, cập nhật tiến độ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, trên cơ sở đó cùng nhau thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thảo luận các giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án năm 2022.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 17 – 18/11.

Tin, ảnh: Đăng Trình

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy vai trò “Cựu chiến binh gương mẫu”

Hội Cựu Chiến binh thị trấn Sịa tọa đàm kỷ niệm 33 năm Ngày thành …