Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể, cá nhân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngoài sự đánh giá, rút kinh nghiệm năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị địa phương nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản, định hướng về công tác tuyên giáo; đổi mới chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng

Kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo; củng cố tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo…

Phát biểu chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được toàn ngành tuyên giáo trong năm vừa qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn tiếp tục chống phá trên các lĩnh vực, nhất là trên mặt trận công tác tư tưởng đã tiếp tục đặt ra yêu cầu mới và cao hơn đối với công tác tuyên giáo.

Do vậy, phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023, ngoài nhiệm vụ trọng tâm báo cáo đã nêu, hệ thống tuyên giáo cần tập trung sâu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo.

Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới; xây dựng và thực hành các giá trị văn hóa Huế trên phạm vi toàn tỉnh; chú trọng công tác tư tưởng, việc tuyên truyền nắm bắt dư luận; nâng cao năng lực công tác tuyên giáo trên phạm vi toàn tỉnh; quan tâm hơn công tác tuyên giáo ở cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng của cơ sở; đánh giá tổng kết công tác tuyên giáo cơ sở; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cấp, các ngành.

Tin, ảnh: ANH PHONG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …