Mặt trận tỉnh tuyên truyền Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 đến các tầng lớp Nhân dân

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu 2 chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ cùng tham gia với MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, bà con các tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu và các giải pháp để sớm đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin, ảnh:MINH NGUYÊN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Hiệu quả, bền vững cho nông nghiệp

Bước vào năm 2023, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao khiến …