Lộc Bổn sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đáng chú ý, xã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập, điều kiện và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt với các dịch vụ xã hội cơ bản, quan tâm các giải pháp tiếp cận giảm nghèo bền vững, triển khai có hiệu quả các mô hình thoát nghèo bền vững. Đến nay xã còn 33 hộ nghèo, tỷ lệ 0,9%; 62 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,7%.

Một điểm sáng nữa là công tác xây dựng nông thôn mới (NTM). Đạt xã NTM năm 2015, đến cuối năm 2022 Lộc Bổn đã có 75/75 tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt NTM nâng cao và đang trình thẩm định, hiện đang tích cực xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Lộc Bổn chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng theo định hướng: Dịch vụ 70% – Tiểu thủ công nghiệp 23% – Nông nghiệp 7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 67 triệu đồng; điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao rõ rệt; hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, các vấn đề nêu ra để đóng góp ý kiến là rất xác đáng, cần tiếp tục nghiên cứu, cần phải có giải pháp với mục tiêu là giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ ở thực tiễn. Đánh giá cao việc Lộc Bổn có 100% trưởng thôn là đảng viên rất tâm huyết, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh Đảng rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở, lực lượng cơ sở mạnh thì Đảng mạnh. Do đó, tiếp tục quan tâm đến củng cố, kiện toàn đội ngũ, hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong vận động quần chúng, phát huy sức mạnh của các họ tộc trong phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã tập trung vào chỉ đạo tạo công ăn việc làm, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Trong đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đưa các phong trào vào sinh hoạt chuyên đề những mô hình hay, cách làm tốt; tuyên truyền cán bộ, đảng viên phải có ý thức tự mình vươn lên, tự mình làm giàu. Lộc Bổn có nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều việc làm để thoát nghèo; cán bộ xã, bí thư, các trưởng thôn là người hiểu rõ nhất vì sao dân mình chưa giàu, vì vậy phải sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, làm gương phát triển kinh tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Lộc Bổn tập trung vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huy động sức mạnh toàn dân đạt mục tiêu, tiêu chí đề ra. Lộc Bổn đã đạt được tiêu chí NTM nâng cao, phải phấn đấu đạt chuẩn, trở thành xã NTM kiểu mẫu trước năm 2025, tiếp tục xây dựng các thôn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Do vậy, yêu cầu đội ngũ cán bộ cần thay đổi cách thức tư duy trong quản lý, lãnh đạo điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội để Lộc Bổn phát triển xứng tầm là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy xã tập trung triển khai các nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; hệ thống chính trị cơ sở; nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cán bộ cơ sở phải hiểu được nội dung tuyên truyền, có cách thức làm phù hợp, kiên trì. Lãnh đạo, đảng viên phải đi đầu làm gương; thường xuyên đổi mới trong cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong làm việc, tuân thủ phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp.

THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …