Làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Hội nghị đề ra các giải pháp quan trọng để thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, Đảng ủy Khối tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung công việc đề ra. Trong đó, hoàn thành quán triệt, tuyên truyền, triển khai và giám sát chi bộ, đảng bộ cơ sở; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 154/150 đảng viên (đạt 102,7%); trong đó, nhiều tổ chức cơ sở Đảng kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 kéo dài, nhưng Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp quan trọng để thực hiện đạt kết quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đó là, tiếp tục đổi mới thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là các chương trình, đề án của tỉnh; chú trọng thực hiện tốt việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Nhà nước…

Tin, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Phát huy giá trị của báo Nhành Lúa và Kinh tế Tân văn

Triển lãm Thừa Thiên Huế 90 năm báo chí yêu nước và cách mạng. Ảnh: …