Huyện ủy A Lưới Hội nghị phiên bất thường

Lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy A Lưới nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Công văn số 257-CV/UBKTTU, ngày 14/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Quyết định 698/QĐ-SNV, ngày 12/7/2022 của Sở Nội vụ về việc điều động công chức; Thông báo số 255-TB/HU ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và căn cứ Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã triệu tập Hội nghị Huyện uỷ bất thường để bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, trên cơ sở kết quả bầu Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thì Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy sẽ tổ chức bầu Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thống nhất cao danh sách, số lượng nhân sự được giới thiệu bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Công Quảng, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, thể hiện chính kiến của mình trong việc bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nguyên Định

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện.

Tải ứng dụng báo Thừa Thiên Huế Báo điện tử Thừa Thiên Huế – www.baothuathienhue.vn …