Huy động các nguồn lực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế về cơ sở khám bệnh cho người cao tuổi

Thừa Thiên Huế hiện có hơn 153.000 NCT, chiếm 13,56% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương Thừa Thiên Huế luôn quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của NCT. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với ban đại diện hội NCT các cấp thực hiện có hiệu quả việc vận động gia đình và xã hội chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy vai trò NCT và tham gia việc thực hiện chính sách, pháp luật về NCT. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục xác định nhiệm vụ: “Quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện để NCT hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Phát huy uy tín, vai trò của NCT trong xã hội và gia đình”.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030, hướng đến mục tiêu: Chăm sóc, nâng cao sức khỏe NCT (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu cụ thể: 100% cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% năm 2025; 100% năm 2030; người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm đạt 70% năm 2025; 90% năm 2030; 100% người cao tuổi không có khả năng tự chăm sóc, được chăm sóc sức khỏe bởi gia đình và cộng đồng vào năm 2025, duy trì đến năm 2030…

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, gồm: Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT; phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với NCT; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở; tham mưu nâng mức quà chúc thọ, mừng thọ cho NCT; trợ giúp NCT tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy vai trò NCT; trợ giúp NCT sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý đối với NCT; phòng, chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với NCT; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác trợ giúp NCT; tăng cường truyền thông về vấn đề già hóa dân số; Tổ chức hoạt động kỷ niệm và Tháng hành động vì NCT; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức Hội NCT.

Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới 11/7, một trong những nội dung quan trọng được Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện là tuyên truyền về các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong đó, chủ động xây dựng môi trường thân thiện với NCT nhằm thích ứng với một xã hội già hóa dân số, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT; tuyên truyền, vận động, tạo phong trào cho NCT thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý và khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

Bài, ảnh: ĐỒNG VĂN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Thông báo về việc truy tìm chủ sở hữu phương tiện.

Tải ứng dụng báo Thừa Thiên Huế Báo điện tử Thừa Thiên Huế – www.baothuathienhue.vn …