Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn

Cùng làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy có lãnh đạo Thị ủy, UBND TX. Hương Trà.

Sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ

Đảng bộ phường Hương Xuân hiện có 242 đảng viên, với 17 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 4 chi bộ trường học, 8 chi bộ tổ dân phố, 2 chi bộ hợp tác xã nông nghiệp, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ trạm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Đảng uỷ phường Hương Xuân đã sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố tinh gọn.

Công tác đào tạo cán bộ được Đảng ủy phường Hương Xuân chú trọng. Hàng năm, Đảng uỷ đã duy trì thực hiện tốt việc tổ chức sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua đó, kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên đang công tác cũng như đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú nhằm góp phần đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương ngày càng tốt hơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội của phường Hương Xuân đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến nay, UBND phường Hương Xuân đã và đang triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã tiến hành rà soát lập phương án thoát nghèo năm 2022 và đã tổng hợp danh sách hộ nghèo, phấn đấu thoát nghèo 23 hộ trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, hiện phường Hương Xuân rất khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng viên; quy hoạch còn chồng chéo, bất cập; cần được hỗ trợ thêm cơ chế, chính sách…

Nâng cao vị trí, vai trò của cấp ủy cơ sở

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, 10 năm qua, bộ mặt Hương Xuân có nhiều đổi mới. Tiếp thu các ý kiến tại buổi làm, đề nghị Thị ủy Hương Trà nghiên cứu để hoàn thiện định hướng phát triển cho Đảng ủy phường Hương Xuân trong thời gian tới; triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy gắn liền với Nghị quyết của Đảng ủy phường trên cơ sở thực tế của từng chi bộ Đảng.

Đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phường Hương Xuân phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nâng cao vị trí, vai trò của cấp ủy cơ sở là vấn đề then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát các quy chế quy định của Đảng ủy, thực hiện theo phương châm làm việc theo kế hoạch, giải quyết theo quy trình và điều hành theo quy chế.

Đảng ủy Hương Xuân, Thị ủy Hương Trà quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn kết nạp đảng viên; tập trung công tác giảm nghèo bền vững; hỗ trợ cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ xóa nhà tạm; duy trì, triển khai các kết quả đạt được trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao tiếp tục hỗ trợ Hương Trà các điểm văn hóa tiêu biểu, xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Liên quan công tác dân vận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, Đảng ủy phường Hương Xuân đặc biệt tìm các phương pháp thiết thực để phát huy sức dân, huy động được sự đồng lòng, đồng sức của người dân theo hướng vì dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của dân; tạo điều kiện để Nhân dân phát huy vai trò làm chủ của mình, thắt chặt đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kỳ vọng, Hương Xuân phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong thực tiễn; nâng cao chất lượng đô thị để đến cuối 2023 đạt được văn minh đô thị góp phần cùng TX. Hương Trà đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Bài, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …