Hương ước, quy ước gắn với xây dựng đời sống văn hóa

Lãnh đạo thành phố, địa phương cùng người dân khánh thành “Điểm xanh văn hóa Văn thánh Triều Sơn”

Hợp lòng dân

Từng là khu đất cỏ mọc um tùm, vắng người qua lại, Văn Thánh Triều Sơn tại tổ dân phố 1, phường An Hòa (TP. Huế) nay được thay áo mới khang trang hơn với sự chung tay vào cuộc của chính quyền và người dân địa phương. Giờ đây, khu di tích có tuổi đời hơn 300 năm đã trở thành “Điểm xanh văn hóa” thu hút bà con đến sinh hoạt và thực hiện nghi thức truyền thống.

Để thực hiện mô hình trên, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ Mặt trận TP. Huế, hơn 400 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật đã được người dân làng Triều Sơn Tây đồng lòng đóng góp.

Theo ông Lê Duy Mỹ, Tổ trưởng TDP 1 – Trưởng làng Triều Sơn Tây chia sẻ, chung sức xây dựng văn minh đô thị, tu bổ các di tích lịch sử trên địa bàn là một trong những nội dung được quy định trong Quy ước văn hóa của tổ dân phố. Trên cơ sở đó, các hộ dân đều đồng lòng chung tay thực hiện khi có sự phát động mà “Điểm xanh văn hóa Văn Thánh Triều Sơn” là minh chứng rõ nét nhất.

Phát huy các nội dung được quy định trong quy ước, thời gian qua, người dân TDP 1 luôn động viên nhau đoàn kết và chung sức thực hiện, góp phần xây dựng tổ dân phố văn hóa.

Theo thông tin từ UBND phường An Hòa, trên địa bàn có 9/9 tổ dân phố đã xây dựng được hương ước, quy ước. Qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, các bản hương ước, quy ước cơ bản đã thể hiện được đầy đủ các nội dung và đạt được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trong đó, một trong những nội dung nổi bật là xây dựng đời sống kinh tế phát triển, đời sống văn hóa lành mạnh; chấp hành chủ trưởng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa và môi trường xanh, sạch, đẹp…

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Hòa cho biết, muốn phát huy hiệu quả của các bản hương ước, quy ước cần đề cao vai trò của đội ngũ ban công tác Mặt trận tại cơ sở. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay vào cuộc tuyên truyền, vận động của những người có uy tín, trưởng họ tộc để người dân đồng thuận.

Gắn với xây dựng đời sống văn hóa

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQVN tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.906 bản hương ước, quy ước được phê duyệt trên tổng số 1.104 khu dân cư. Các hương ước, quy ước được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, từ việc soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân; hướng dẫn cơ sở sửa đổi, bổ sung hương ước, bãi bỏ những bản hương ước không còn phù hợp với địa phương và bổ sung nội dung thay thế; các địa phương đã triển khai đến Nhân dân thông qua các hình thức như thông báo các cuộc họp thôn, niêm yết tại nhà văn hóa thôn, phô tô, in sao tới từng hộ gia đình để dễ nhớ, dễ thực hiện.

Nhìn chung, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đều được các địa phương thực hiện có hiệu quả như: Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền… Đây là một trong những phương thức thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở.

Quán triệt sâu sắc các văn bản quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Để việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đạt hiệu quả, Ủy ban MTTQVN các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tư pháp, cơ quan văn hóa trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; lồng ghép việc thực hiện hương ước, quy ước với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa…

Hàng năm, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng hương ước, quy ước cho cán bộ tư pháp, cán bộ văn hóa và các trưởng thôn, bản, cụm dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Hầu hết các hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã xây dựng đúng quy trình, đưa vào các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chống các phong tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đại diện Mặt trận tỉnh cho biết, thời gian tới, để phát huy hơn nữa vai trò của hương ước, quy ước cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện hương ước và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng soạn thảo, thẩm định, tuyên truyền, vận động, đồng thời trang bị tài liệu cho đội ngũ có trách nhiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Những bức thư tình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh sẽ trở về

Những bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh sẽ được trao lại …