Hương Trà: 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt

Trưởng phòng kinh tế thị xã Trần Xuân Anh trình bày tại cuộc họp ngày 11/11

Đến nay, nhìn chung kinh tế – xã hội của thị xã năm 2022 đạt được kết quả khá tích cực, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành tốt kế hoạch năm mà Thị uỷ, HĐND thị xã đã đề ra.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 14,01% so năm 2021, trong đó: CN-TTCN và Xây dựng đạt gần 4.300 tỷ đồng, tăng 16,1%; dịch vụ tăng 13,9%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước thực hiện đến 31/12 đạt trên 80% kế hoạch vốn bố trí. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 1.500 tỷ đồng.

Thu ngân sách trên 218 tỷ đồng, đạt 170,72% dự toán tỉnh giao. Đến nay, Hương Trà đã hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất thị xã giai đoạn 2021-2030 trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Hương Trà cũng là đơn vị chủ động, đi đầu trên địa bàn toàn tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch đầu tư các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đảm bảo tiến độ đề ra theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Đến cuối năm 2022, có 9/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt là trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đến cuối năm 2022 có 27/38 trường đạt chuẩn, kế hoạch 31/38 trường) và chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Bình Tiến chưa được công nhận vào cuối năm 2022).

Bên cạnh kết quả đạt được, Hương Trà vẫn còn tồn tại một số hạn chế: quy trình, thủ tục thực hiện dự án đầu tư còn nhiều khó khăn, chồng chéo. Tiến độ các dự án đầu tư công từ nguồn tăng thu năm 2021 và kế hoạch năm 2022 có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều dự án tiến độ rất chậm. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt so yêu cầu của UBND tỉnh; một số khoảnh thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia chậm, nhất là dự án do các phường, xã làm chủ đầu tư…

Liên Minh

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …